JOUW PERSOONSGEGEVENS IN VEILIGE HANDEN

PRIVACYVERKLARING

TIMBER respecteert jouw privacy en verzekert, in een wereld die steeds digitaler wordt, een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. We nemen daarvoor de nodige maatregelen, conform de toepasselijke AVG wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We willen hierover zo transparant mogelijk zijn. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en hoe we die verwerken. En lichten we toe hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. 

De privacyverklaring is laatst geactualiseerd op 11 maart 2020 en trad in werking op 11 april 2020. De privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over natuurlijke personen. Bijvoorbeeld identificatiegegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TIMBER verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Het bedrijf dat je vertegenwoordigd

3. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke

TIMBER is verwerkingsverantwoordelijke (‘Beheerder’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2. Verwerker(s)

TIMBER is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

TIMBER verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Websites en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden en het verlenen van ondersteuning;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website van TIMBER worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door middel van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van TIMBER bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TIMBER en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TIMBER zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag; of
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van TIMBER om de betrokkene te kunnen helpen na het invullen van het contactformulier; of
 • Op basis van uw toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen TIMBER uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf.

TIMBER heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. Hoelang bewaren we uw data?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

1. Recht op inzage

Je kunt jouw persoonsgegevens die TIMBER gebruikt, raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.

2. Recht op verbetering

Je kunt jouw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

3. Recht op gegevenswissing

Je kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kun je ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan een andere partij.

5. Recht op bezwaar

Je kunt je verzetten tegen bepaalde manieren waarop jouw gegevens verwerkt worden.

6. Recht op beperking

Je kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van je gegevens even stop te zetten. Bijvoorbeeld als jouw persoonsgegevens aangepast moeten worden, kun je vragen om de verwerking van je gegevens stop te zetten tot de aanpassing is gebeurd.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan TIMBER, Veldstraat 14, 8700 Tielt of via e-mail (info@timberoutdoor.be) aan . Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door TIMBER, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)

Contact informatie:

TIMBER OUTDOOR
Veldstraat 14
8700 Tielt
België
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0720.999.218
E-mail: info@timberoutdoor.be
Telefoonnummer: +32 472 20 27 34